วิธีผูกเชือกรองเท้า 4 รู
ข้อ วินิจฉัย การ พยาบาล hyperglycemia