มาแล้วคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอปฯ “เป๋าตัง” ให้เฟสแรก กดรับ 500 บาท #รอดไปด้วยกัน

Advertisements

มาแล้วคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอปฯ “เป๋าตัง” ให้เฟสแรก กดรับ 500 บาท #รอดไปด้วยกัน

หลายคนยังคงสงสัยว่า เอ๊ะ! คนละครึ่งรอบใหม่ จะมีปุ่มกดให้ยืนยัน เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งในรอบแรกเข้าไปกดหรือไม่ หรือจะเพิ่มเงิน 500 บาทให้เลยอัติโนมัติโดยไม่ต้องเข้าไปกด, เอ๊ะ หรือสงสัยว่า หากโดนตัดสิทธิคนละครึ่งในรอบแรก สามารถลงทะเบียนในเฟส 2 ได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้มีชุดข้อมูลมากมาย และที่สำคัญดันเป็นชุดข้อมูลที่ไม่ตรงกันเสียด้วย

วันนี้รายการจะสรุปให้ฟังง่ายๆ สำหรับเรื่องที่หลายคนข้องใจ โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบคำถามเพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องที่หลายคนสงสัย

ประเด็นแรก คือ คนละครึ่งกลุ่มแรกกลุ่มเดิม จะต้องเข้าไปกดปุ่มยืนยัน เพื่อใช้เงิน 500 บาท หรือไม่?

นาอาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คำตอบว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ที่มีสิทธิในโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2

ประเด็นที่สอง คือ คนที่ต้องการจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ หรือ ในแอปฯ เป๋าตัง?

นาอาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คำตอบว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเด็นที่สาม คือ หากโดนตัดสิทธิคนละครึ่งในรอบแรก สามารถลงทะเบียนในเฟส 2 ที่จะเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นี้ได้หรือไม่?

นาอาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้คำตอบว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟสที่ 2 ได้ใหม่

นอกจากนี้ ขอย้ำว่าผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะแรกและระยะที่ 2 จะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่จำแนกกลุ่มเป้าหมายของโครงการและมาตรการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนไม่ให้ซ้ำซ้อนลักลั่นกัน

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการคนละครึ่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 176 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา ชลบุรีนครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ตามลำดับ

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ายังคงสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

————————————————–
ชี้ช่องทางธุรกิจ พลิกชีวิต รอดไปด้วยกัน! ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 18.30 น.
#รอดไปด้วยกัน #รอดไปด้วยกันเศรษฐกิจชาวบ้าน #ทินโชคกมลกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/222249