คลื่นสมองของคน นั่งสมาธิ สติ สมาธิ กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง

Advertisements

คลื่นสมองของคน นั่งสมาธิ สติ สมาธิ กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้อริยสัจสี่เป็นทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ด้วยการบำเพ็ญอุตสาหะภาวนา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญหมั่นเพียรภาวนาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน หรือนั่งหลับตาแล้วภาวนาพุทโธแค่นั้น

“ที่เราประหลาดใจก็คือ นักภาวนาขั้นสูงเหล่านี้ บางคนปฏิบัติมาถึง 62,000 ชั่วโมง คลื่นสมองของพวกเขามีคลื่นแกมมาสูงมาก และต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ ไม่ใช่แค่ระหว่างการปฏิบัติภาวนาเท่านั้น แต่นี่คือสภาวะจิตปกติของพวกเขาเลย” แดเนียล โกลแมน นักจิตวิทยา/ นักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์

แม้กระนั้นส่งผลศึกษาค้นคว้าโดย K. Kijsarun Chanpo ถึงการเข้าฌานกับการท่องมนต์กับนิสิตจุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย 60 คน โดยให้สวดมนต์ไหว้พระ 30 คน ตั้งมั่น 30 คน เป็นชายรวมทั้งหญิงอย่างละ 15 คน และก็กระทำวัดคลื่นสมองครั้งละคนขณะสวดมนต์ไหว้พระ 30 นาที และก็กับผู้ที่ทำสมาธิ 30 นาที

ขณะบันทึกแนวทางการทำงานของสมองตลอดเวลา 30 นาที ของคนที่สวดมนต์ไหว้พระครั้งละคนอีกทั้ง 30 คน เห็นผลเช่นเดียวกันเป็น0-5 นาทีแรก จิตยังแกว่ง เมื่อขึ้นนาทีที่ 5-10, 10-15, ครั้งละ นาที ถึงนาทีที่ 25-30 คลื่นสมองจะบอกถึงการตรงของจิตที่สงบจนถึงจบตลอดถึงข้างหลังการทดสอบอีกระยะหนึ่ง

ส่วนการเข้าฌานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่นาทีที่ 0-5 เมื่อเข้านาทีที่ 5-10, 10-15, ครั้งละ นาทีกระทั่งจบการทดสอบ จิตจะซัดแกว่ง คลื่นสมองไม่นิ่ง สาเหตุจากนิวรณ์ เข้ามาเป็นเครื่องกั้นลักษณะการทำงานของจิตต่อการเข้าฌาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จิตที่ยังมีนิวรณ์ 5 แบบนี้ ย่อมไม่อาจจะเป็นสมาธิได้ ก็เลยจำเป็นต้องฝึกหัดบ่อยๆบ่อยจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้

การทดสอบนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสัญญาณคลื่นสมองอัลฟ่าบรรเทาเมื่อหลับตาลงซึ่งเป็นตอนเหมาะสมที่สุดในช่วงแรก ทำให้พวกเราทราบว่าการภาวนาก่อนตั้งสติจำเป็นมาก เพราะเหตุว่าจิตพวกเราจะฝักใฝ่กับบทสวดมนต์ตลอดระยะเวลา ส่งผลให้เกิดความเคลื่อนไหวของคลื่นสมองอัลฟ่าขึ้น และก็ดำรงอยู่ได้โดยตลอดกระทั่งข้างหลังการทดสอบอีก นาที ซึ่งเป็นตอนๆไปสู่การเข้าฌานได้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อฝึกหัดเป็นประจำนิวรณ์จะหมดไป

เรื่องของ สมาธิ คลื่นสมอง” หนังสือเล่มหนึ่ง คุณพี่กิติเตียนแขน มีสินทรัพย์ พิมพ์เนื่องในช่องทางครบรอบวันเกิด 75 ปี ในชื่อ “กิตำหนิแขน 75” เป็นหนังสือของที่ระลึกในชื่อเดียวกันนั้น แบ่งเป็นสามภาคเป็นภาคแรกเป็นงานศึกษาค้นคว้าวิจัยรวมทั้งค้นคว้าของ ดร.เฮอร์เบิร์ต เบนสัน ถึงการเกี่ยวข้องกันระหว่างการก้าวหน้าสมาธิกับคลื่นสมอง ชี้ว่าคนที่เจริญรุ่งเรืองสมาธิถึงระดับหนึ่ง คลื่นสมองจะคลายความถี่เป็นคลื่นธีตา (Theta) ผู้นั้นจะรู้สึกบรรเทาไม่เครียด ไม่ว้าวุ่นใจ จิตใจแข็งแกร่งดังที่ต้องการปรารถนา

คลื่นสมองของคน นั่งสมาธิ สติ สมาธิ กับความเคลื่อนไหวองค์ประกอบสมอง

www.matichon.co.th

Click here to view original web page at www.youtube.com