คาถาท่านปู่พระอินทร์ คาถาเรียนเก่ง ทำข้อสอบได้ ความจำแม่นยำ มีประโยชน์มาก

Advertisements

คาถาท่านปู่พระอินทร์ คาถาเรียนเก่ง สอบได้ ความจำแม่นยำ มีประโยชน์มาก

คาถาปู่พระอินทร์ เอาไปใช้กันกับนักเรียน หรือเตรียมตัวสอบต่างๆ มีประโยชน์มาก โปรดใช้พิจารณญาณ ไม่ชอบก็ผ่าน

คาถาพระอินทร์

“สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู”

คาถานี้ให้ท่อง 1 จบ ก่อนที่จะอ่านหนังสือ และเมื่ออ่านเนื้อหาที่จะใช้จบ ให้ท่องคาถานี้อีก 1 จบ เมื่อเราสามารถจำคาถาได้แล้ว ให้เพิ่มเป็น 5 จบ ช่วงก่อนและหลังอ่านหนังสือ ถ้าทำเป็นประจำ เชื่อว่าจะทำให้ความจำดีขึ้น และสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำ

คาถาท่องก่อนทำข้อสอบ

ตั้ง นะโม 3 จบ

พานังทา โส สัตถานัง มิโคมัง มิโคมา

เป็นคาถาที่ท่องก่อนเปิดข้อสอบ โดยตอนที่เราท่องคาถา ให้คิดว่าเราต้องทำได้ ต้องสอบได้ ให้กำจัดความคิดที่คิดว่าเราทำไม่ได้ออกไปให้หมด จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

สวดบทนี้ก่อนสอบให้ผ่านฉลุยทั้งการเรียนและสมัครงาน พระคาถาบูชาครู lแม่หมอกุลปาลี

สวดมนต์ คืน ก่อนสอบ
คาถาสอบผ่าน pantip
คาถาพระอินทร์ พลังจิต
คาถาสอบสัมภาษณ์
คาถาพระอินทร์ pantip
คาถาตลกๆ
คาถาตาทิพย์ เห็นโชคลาภ
บทสวดบูชาพระอินทร์
คาถาบูชาหนังเสือ
คาถา ลอก ข้อสอบ
คาถาท่านปู่ พระอินทร์ วัดท่า ขนุน
ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่าสุชาดา ประวัติ
ประวัติ พระอินทร์ หลวงพ่อ ฤาษี ลิง ดํา
ตา ทิพย์ หลวงพ่อ ฤาษี ลิง ดํา
วิธีบูชา พระอินทร์
คาถา สมหวัง การ เรียน
อิ กะ วิ ติ พุทธะ สั ง มิ โล กะ วิทู

ที่มารูปภาพ http://dhamma.mthai.com