ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อเสริมดวง ด้านความรุ่งเรือง โชคลาภ ร่ำรวย

Advertisements

ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อเสริมดวง ด้านความรุ่งเรือง โชคลาภ ร่ำรวย

ชื่อลูกชาย เสริมดวง ด้านความรุ่งเรื่อง ร่ำรวย โชคลาภ มาทางนี้ได้เลยกับชื่อดีๆ ความหมายดีๆ คัดแล้ว ใครอยากให้ชื่อลูกมีความหมายเฮงๆ รวยๆ โชคดี รุ่งเรืองมาดูกันเลย

เทคนิคตั้งชื่อลูกชาย ให้ถูกต้องตามหลัก

ตั้งชื่อจริงให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ตามหลักกฎหมาย การตั้งชื่อต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระ ปรมาภิไธย หรือพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีและเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ หรือตั้งชื่อเพื่อสื่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตามหลักกฎหมาย และไม่ควรเกิน 10 พยัญชนะเว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม (แนะนำให้ดู พรบ. ชื่อ ปัจจุบันก่อน เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสอบถามคนจดทะเบียนชื่อ ดังนั้นพ่อแม่ อาจต้องเตรียมชื่อจริงไปเผื่อเลือกไว้ด้วย)

1. ตั้งชื่อตามหลักความเชื่อและศาสนา

การตั้งชื่อตามหลักศาสนา คือ การตั้งชื่อตามความเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่คน ไทยนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการตั้งชื่อ ขอเพียงให้ชื่อที่ตั้งนั้นเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้

2. ตั้งชื่อลูกพร้อมความหมายมงคล

การตั้งชื่อให้สื่อความหมายนั้น มีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการให้ชื่อนั้นสื่อถึง ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ในสมัยโบราณบรรพบุรุษนิยมนำคำที่สื่อความดี ความงามมาตั้งต้นชื่อ เช่น “บุญ” ก็จะเป็น บุญมี บุญมา บุญชื่น บุญชอบ เป็นต้น

3. ตั้งชื่อลูกตามค่านิยมและความชอบ

การตั้งชื่อตามค่านิยมและความชอบ นั้นมี หลายปัจจัย เช่น สำหรับคนที่เชื่อในหลักโหราศาสตร์ ก็อาจะจะตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งมีหลายตำรา เช่น “มหาทักษา” หรือ “เลขศาสตร์” เป็นต้น

4. ตั้งชื่อลูกให้เหมาะกับสากลนิยมหรือสังคมประเพณี

การตั้งชื่อให้เหมาะกับสากลนิยม หรือสังคมประเพณีนั้น ขึ้นกับยุคสมัย และความนิยมด้วย เช่น สมัยนี้ ถ้าจะเอาชื่อมงคลในสมัยอดีต เช่น บุญคำ บุญกอง มาตั้งชื่อให้ลูกเราก็คงจะถูกเพื่อล้อเลียนเป็นแน่แท้ ดังนั้น การตั้งชื่อที่ยังคงความหมายดีงามแต่ให้ทันสมัยนิยม เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงในอนาคตด้วย โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าโรงเรียนหรือเข้าทำงานว่ามีผลต่อการเข้าสังคมกับเพื่อนหรือไม่ เช่นบางคนตั้งชื่อลูกยาวมากกว่า 5 พยางค์ เป็นต้น

#ตั้งชื่อลูก #ตั้งชื่อเสริมดวง #ชื่อลูกชาย

#ตั้งชื่อผู้ชาย #ตั้งชื่อมงคล #ตั้งชื่อลูกชาย #ตั้งชื่อเสริมดวง

ตั้งชื่อลูกชายเสริมดวง ตั้งชื่อจริงลูกชาย ตั้งชื่อจริงผู้ชาย ตั้งชื่อผู้ชายเสริมดวง ชื่อความหมายดี ชื่อมงคลเสริมดวง

Thanks Music by : https://youtu.be/K4DyBUG242c