ฝันว่า ทำนายฝันเห็นหมา ฝันว่า… ฝันเห็น เลขนำโชค/ดวงดีทำนายฝัน

Advertisements

ทำนายฝันแม่นๆ ฝันว่า ทำนายฝันเห็นหมา ฝันว่า… ฝันเห็น เลขนำโชค/ดวงดีทำนายฝันhttps://i.ytimg.com/vi/VcCVdf2YoTk/hqdefault.jpg
วิดีโอไอดีVcCVdf2YoTk
วิดีโอเรทติ้ง5.00
วิดีโอไลค์ 108
วิดีโอ ดิสไลค์ 0

ทำนายฝันเด็ด ฝันเห็นเนื้อหาcr. / www.horoscope.trueid.net
คัมภีร์โบราณได้อธิบายว่า มีมูลเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเป้นความฝันขึ้นมา มูลเหตุของความฝันนั้นเกิดขึ้นได้ดังนี้
ความฝันเกิด เพราะธาตุไม่ปกติ(ธาตุพิการ) ความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติ ใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมา ซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้าย เป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไร จะทำให้เป็นทุกข์ เกิดความกังวล
ความฝันเกิด เพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพัน กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้น ในเรื่องนั้น ที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่ หรือได้พบเห็นแล้วจดจำโดยไม่มีวันลืม
ความฝันเกิด ขึ้นเพราะเทวดาบันดาล ความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะ ได้ดลบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องมงคล แต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยและป้องกัน
ความฝันเกิดขึ้น เพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเอง ซึ่งจะเป็นกุศลจิต หรืออกุศลจิตก็ตาม เพื่อบอกเหตุดี หรือเหตุร้ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในกาลข้างหน้า


ทำนายฝันเห็นหมา ฝันว่า… ฝันเห็น เลขนำโชค/ดวงดีทำนายฝัน

source
#ทำนายฝนเหนหมา #ฝนวา #ฝนเหน #เลขนำโชคดวงดทำนายฝน
ขอบคุณเจ้าของคลิป
UChtkfNkFQANGWjd5mN0S-Qg