เหรียญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธ ท่าศาลารามเพชรบุรีพิเศษ

Advertisements

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธ ท่าศาลารามเพชรบุรีพิเศษ

[ประชาชาติธุรกิจ] เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก … ในหลวง-พระราชินี พระราชทานถวายเครื่องสักการะวันประสูติพระสังฆราช … ดูเพิ่มเติม

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธ ท่าศาลารามเพชรบุรีพิเศษ

เหรียญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธ ท่าศาลารามเพชรบุรีพิเศษ. เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช องค์ที่18 วัดราชบพิธ ปี 2517-จ่าจีระสิทธิ์ พระเครื่อง พระแท้ ประมูล ร้านค้า เว็บ-พระ.คอม. มารู้จักพระสังฆราชกันเถอะ – Putter Shop : Inspired by LnwShop.com. เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)องค์ที่18 วัดราชบพิธ ปี2519 – บ้านสวนพระเครื่อง : Inspired by LnwShop.com. ดิถีวิสาขบูชา พระสังฆราช ทรงสอน ความไม่ประมาท เป็นพระบรมพุทโธวาท …. เหรียญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาสน (พระสังฆราช องค์ที่ 18) ที่ระลึกในงานยกช่อฟ้า วัดธรรมาราม ปี 2521. พระราชทานพระโกศทองคำบรรจุสมเด็จพระอัฐิพระสังฆราช องค์ที่ 18 – ห้างทอง เอ เอ เยาวราช. เหรียญสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18 วัดราชบพิธ ท่าศาลารามเพชรบุรี …. พระมหามุนีวงศ์ สังฆราชองค์ที่ 20 ของไทย. มารู้จักพระสังฆราชกันเถอะ – Putter Shop : Inspired by LnwShop.com.

Click here to view original web page at thaiphotos.net